KRISTI  FÖRKLARINGS  ORTODOXA  KYRKA
Konstantinopel-patriarkatet 

Sverige, Stockholm, Birger Jarlsgatan 98, tel. +46-(0)8-15-63-16


Viktigt! Glöm ej att betala medlemsavgift för år 2015!

Gudstjänster i vår kyrka

Församlings bladet

Vägbeskrivning

Församlingens historia

E-mail lista

Föregående schema

Länkar

 

För alla frågor rörande kyrkan och församlingslivet,liksom frågor om och beställningar av dop, vigslar, begravningar, panihidor och moleben, ta kontakt med kyrkans kansli och kyrkoherden (08-156316)

Postadress: Birger Jarlsgatan 98,  Box 19027, 10432 STOCKHOLM