KRISTI  FÖRKLARINGS  ORTODOXA  KYRKA
Konstantinopel-patriarkatet 

Sverige, Stockholm, Birger Jarlsgatan 98, tel. +46-(0)8-15-63-16


 
 

                                                                                   

                                                             

Söndagen den 7 och tisdagen den 9 augusti 2016 är gudstjänsterna inställda p.g.a. personliga skäl.
Vi är tacksamma för er förståelse!

Församlingsblad

Gudstjänster i vår kyrka

Vägbeskrivning

Församlingens historia

E-mail lista

Föregående schema

Länkar

 

För alla frågor rörande kyrkan och församlingslivet,liksom frågor om och beställningar av dop, vigslar, begravningar, panihidor och moleben, ta kontakt med kyrkans kansli och kyrkoherden (08-156316)

Postadress: Birger Jarlsgatan 98,  Box 19027, 10432 STOCKHOLM