MEDLEMSAVGIFT

 

Församlingens årsmöte som ägde rum den 21 maj 2017 beslöt att höja medlemsavgiften från 1200kr/år till 2000 kr/år fr o m 2018.

Beslutet grundades på församlingens ständiga ekonomiska underskott

(i år nära 200 000 kr)

Kyrkorådet understryker dock att Församlingsmedlemmar med begränsade inkomster

(t ex pensionärer, studerande, arbetslösa) kan betala årsavgiften efter egen förmåga.

 

Vår diskussionsgrupp på svenska kommer att äga rum på torsdag den 25 januari kl. 18.00 i skollokalen.

Kristi Förklarings ortodoxa församling

KONSTANTINOPEL - PATRIARKATET