MEDLEMSAVGIFT

 

Församlingens årsmöte som ägde rum den 21 maj 2017 beslöt att höja medlemsavgiften

från 1200kr/år till 2000 kr/år fr o m 2018.

Beslutet grundades på församlingens ständiga ekonomiska underskott

(i år nära 200 000 kr)

Kyrkorådet understryker dock att Församlingsmedlemmar med begränsade inkomster

(t ex pensionärer, studerande, arbetslösa) kan betala årsavgiften efter egen förmåga.

 

plusgiro 15 77 95-6

SWISH: 1232918399

 

En ny Ortodox katekes på svenska

 

Den klassiska katekesen, skriven av metropolit Filaret (Drozdov),

utgavs nyligen av vår församling, och är riktad till alla intresserade om

Ortodoxa kyrkans lära, inklusive de som är på väg att bli ortodoxa.

Översättning från ryska:

Elisabeth Löfstrand

Boken kan köpas i kyrkan eller beställas via mejl:

ortbok@outlook.com

Kristi Förklarings ortodoxa församling

I RYSK TRADITION - STOCKHOLM