top of page

KRISTI FÖRKLARINGS

ORTODOXA FÖRSAMLING

grundades år 1617.

Fram till den 17 mars 2019 ingick Församlingen i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut Saint - Serge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund.

 

Den 15 oktober 2018 bröt Moskvapatriarkatet den eukaristiska kommunionen med Konstantinopel. Den 27 november 2018 fattade Ekumeniska patriarkatet beslut att upplösa sitt Parisexarkat.

 

I den nyskapade krissituationen har vår församling den 17 februari 2019 med syfte att bevara sin enhet och tradition fattat beslut att ansluta sig till en annan Kyrka som skulle befinna sig i kommunion med alla andra.

 

Från den 17 mars 2019 befinner sig Kristi Förklarings Ortodoxa Församlingen i rysk tradition under kanoniskt beskydd av HH JOSEF, Amerikansk, Kanadensisk och Australisk Metropolit inom det Bulgariska patriarkatet. Patriark för Bulgariska autocefaliska kyrkan är Hans Helighet NEOFIT.

 

Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i rysk tradition invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne.

bottom of page