top of page
Sök
  • slavkavelitchkova

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE


GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I

Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholmmaj – juni 2022


6 Fredag SM Georgios

Gudomlig liturgi ……………………………………………………………………….………….……10.00

Аp. Apg. 12:1-11 Ev. Joh. 15:17 – 16:2

8 Söndag Myrrhabärerskornas söndag

Ton 2 Gudomlig liturgi på svenska..........................................................................10.00 Ap. Apg. 6:1-7 Ev. Mark. 15:43 – 16:8


15 Söndag Den lame mannens söndag

Ton 3 Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Apg. 9:32-42; Hebr. 13:17-21 Ev. Joh. 5:1-15; Luk.6:17-23

18 Onsdag Midpingst

Gudomlig liturgi...........................................................................................10.00

Ap. Apg. 14:6-18 Ev. Joh. 7:14-30


22 Söndag Den samaritiska kvinnans söndag. Överförande av helige Nikolaos reliker

Ton 4 Gudomlig liturgi.......................................................................................................10.00

Ap. Apg. 11:19-26, 29-30; Hebr. 18:17-21 Ev. Joh. 4:5-42; Luk. 6:17-23


28 Lördag Vigilia. Ev. 8-е Joh. 20:11-18.................................................................................17.30


29 Söndag Den blindfödde mannens söndag

Ton 5 Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Apg. 16:16-34 Ev. Joh. 9:1-38


Juni

1 Onsdag Vigilia...............................................................................................................17.30

На вечерне: 1. Ис.2:2-3 2. Ис. 67:10-68:1-3 и 7-9; 3. Зах. 14: 4 и 8-11

Ev. Mark. 16:9-20


2 Torsdag KRISTI HIMMELSFÄRD

Gudomlig liturgi...........................................................................................10.00

Ap. Apg.1:1-12 Ev. Luk. 24:36-53


5 Söndag De heliga fäderna från Första allmänneliga kyrkomötet (325)

Ton 6 Gudomlig liturgi på svenska..........................................................................10.00 Ap. Apg. 20:16-18, 28-36 Ev. Joh. 17:1-13


11 Lördag Minnesdag för de avsomnade

Gudomlig liturgi (i Stockholm)......................................................................10.00

Ap. 1 Kor. 15:47-57 Ev. Joh. 5:24-30.

Efter ambonbönen förrättas allmän panichida (själabön)


11 Lördag Vigilia med Litia............................................................................................17.30

1. 4:e Mosebok 11:16-17, 24-29; 2. Joel 2:23-32; 3. Hesekiel 36:24-28; Ev. Joh. 20:19-2312 Söndag PINGST —DEN HELIGA TREENIGHETENS DAG

Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Apg. 2:1-11 Ev. Joh. 7:37-52 – 8:12

Efter Liturgin – Vigilia med knäfallandeböner


19 Söndag Alla helgons sönda

Ton 8 Gudomlig liturgi...........................................................................................10.00 Ap. Hebr. 11:33 – 12:2 Ev. Matt. 10:32-33, 37-38, 19:27-30


Härefter börjar Peter-Paulfastan

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page