top of page

Kristi Förklarings
ortodoxa kyrka

I rysk tradition    |    Stockholm

Vi håller på att uppdatera hemsidan.

Detta är en tillfällig sida för information.

Мы обновляем сайт сейчас. 

Это временная страница для информации.

Kommande Gudstjänster
April-Juni 2023

April

23 Söndag | Tomassöndagen

Gudomlig liturgi på svenska 10.00 

Ap. ­Apg. 5:12-20  Ev. Joh. 20:19-31

Kl. 14.00 samlas vi för en minnesstund vid ärkeprästen Peter Rumjantsevs och F. Matias gravar på Solna kyrkogård. Därefter besöks de ortodoxa gravarna på Solna kyrkogård och Norra begravningsplatsen.

 

25 Tisdag | Rádonitsa — minnesdag för de avsomnade

Kl. 14.00 förrättas panichida på de ortodoxa kvarteren 18 och 54 på Skogskyrkogården.

 

Söndag den 30 april är gudstjänsten inställd

 

 

Maj

6 Lördag | SM Georgios

Gudomlig liturgi 10.00

Аp. Apg. 12:1-11      Ev. Joh. 15:17 – 16:2

                       

7 Söndag | Den lame mannens söndag

Ton 3

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 9:32-42;  Hebr. 13:17-21   Ev. Joh. 5:1-15; Luk.6:17-23

 

10 Onsdag | Midpingst

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 14:6-18   Ev. Joh. 7:14-30

 

13 Lördag

Vigilia på svenska, Еv. 7:e, Joh. 20:1-10  17.30

Liturgisk konferens ”Ett heligt dygn”

 

14 Söndag | Den samaritiska kvinnans söndag

Ton 4

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 11:19-26, 29-30;  Hebr. 18:17-21      Ev. Joh. 4:5-42; Luk. 6:17-23

 

 

21  Söndag | Den blindfödde mannens söndag    

Ton 5  

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 16:16-34       Ev. Joh. 9:1-38

 

Det årliga Församlingsmötet äger rum efter liturgin. Endast medlemmar får delta

 

24 Onsdag      

Vigilia 17.30

Vesper: 1. Jes.2:2-3 2. Jes. 67:10-68:1-3 и 7-9; 3. Zach. 14: 4 и 8-11 Ev. Mark. 16:9-20

 

25  Torsdag | KRISTI HIMMELSFÄRD

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg.1:1-12             Ev. Luk. 24:36-53

 

28 Söndag | De heliga fäderna från Första allmänneliga kyrkomötet (325)

Ton 6 

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 20:16-18, 28-36       Ev. Joh. 17:1-13

3 Lördag | Minnesdag för de avsomnade

Gudomlig liturgi (i Stockholm) 10.00

Ap. 1 Kor. 15:47-57     Ev. Joh. 5:24-30.

Efter ambonbönen förrättas allmän panichida (själabön)

 

3 Lördag         

Vigilia med Litia 17.30

1. 4:e Mosebok 11:16-17, 24-29; 2. Joel 2:23-32; 3. Hesekiel 36:24-28;         Ev. Joh. 20:19-23

 

 

4 Söndag | PINGST —DEN HELIGA TREENIGHETENS DAG         

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Apg. 2:1-11   Ev. Joh. 7:37-52 – 8:12

Efter Liturgin – Vigilia med knäfallandeböner

 

 

11 Söndag | Alla helgons söndag

Ton 8             

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Hebr. 11:33 – 12:2         Ev. Matt. 10:32-33, 37-38, 19:27-30

 

Härefter börjar Peter-Paulfastan

 

17 Lördag      

Vigilia, Ev. 2-е, Mark. 16:1-8  17.30

 

18  Söndag | Söndag 2:e efter Pingst. Alla lokala helgons minnesdag

Ton 1    Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Rom. 2:10-16 Ev. Matt.4:18-23

Ryska

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Aпрель – июнь 2023

Aпрель

23 Воскр. | Неделя 2-ая по Пасце (о Фоме)

Божественная Литургия на шведском языке  10.00             

Ап. ­Деян. 5:12-20                  Ев. Ин. 20:19-31

После св. Литургии – панихида по усопшим настоятелям в храме. В 14 ч. – литии на могилах архим. Матфия и прот. Петра Румянцева на Сольна кладбище, и литии на православных могилах на кладб. Сольна и Норра

 

25 Вторник   |  Радоница – поминовение усопших

В 14 ч. - панихида возле могилы еп. Стефана на православном  кладбище (квартал 18 на Skogskyrkogården), и литии на православных могилах в кварталах 18 и 54

 

 

В воскресение 30 апреля служба отменяется по причине отсутствия настоятеля

 

Май

6 Суббота | Влмч. и чуд. Георгия Победоносца

Божественная Литургия. 10.00

Ап. Деян. 12:1-11                 Eв. Ин. 15:17 – 16:2

                       

7 Воскр. | Неделя 4-я по Пасце (о Расслабленном)

Глас 3 –й

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян. 9:32-42;  Евр. 13:17-21   Ев. Ин. 5:1-15; Лк.6:17-23

 

10 Среда | Преполовение Пятидесятницы

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян. 14:6-18   Ев. Ин. 7:14-30

 

13 Суббота    

Всенощная на шведском языке. Ев. 7-е Ин. 20:1-10 17.30

Liturgisk konferens ”Ett heligt dygn”

 

14 Воскр.  | Неделя 5-я по Пасце (о Самарянке)

Глас 4 –й          

Божественная Литургия на шведском языке 10.00              ­

Ап. Деян. 11:19-26, 29-30, Евр. 18:17-21    Ев. Ин. 4:5-42; Лк 6:17-23

 

 

21  Воскр. | Неделя 6-я по Пасце (о Слепом)    

Глас 5 –й

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян. 16:16-34    Ев. Ин. 9:1-38

После литургии: Приходское собрание. Допускаются только члены прихода

 

24  Среда       

Всенощная 17.30

На вечерне: 1. Ис.2:2-3 2. Ис. 67:10-68:1-3 и 7-9; 3. Зах. 14: 4 и 8-11   Ев. Мк. 16:9-20

 

25  Четв. | ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян.1:1-12          Ев. Лк. 24:36-53

 

28 Воскр. | Неделя 7-я по Пасце. Свв. Отцев 1-ого Вселенского Собора    

Глас 6 –й

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян. 20:16-18, 28-36     Ев. Ин. 17:1-13 Июнь

3 Суббота       Поминовение усопших (Вселенская суббота)

Божественная Литургия 10.00

Ап. 1 Кор. 15:47-57    Ев. Ин. 5:24-30.

По заамвонной молитве – общая панихида

 

3 Суббота      

Всенощная с Литией 17.30

На вечерне: 1. Числа 11:16-17, 24-29; 2. Иоил 2:23-32; 3. Иезек. 36:24-28; Ев. Ин. 20:19-23

 

4 Воскр. | ПЯТИДЕСЯТНИЦА. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ          

Божественная Литургия 10.00

Ап. Деян. 2:1-11     Ев. Ин. 7:37-52 – 8:12

После св. Литургии – Вечерня с чтением коленопреклонных молитв

 

 

11 Воскр.  | Неделя 1-я по Пятидесятн. Всех Святых.

Глас 8–й´

Бож. Литургия 10.00

Ап. Евр. 11:33 – 12:2           Ев. Мф. 10:32-33, 37-38, 19:27-30

 

НАЧАЛО ПЕТРОВСКОГО ПОСТА

 

17 Суббота    

Всенощная, Ев. 2-е, Мк. 16:1-8 17.30

 

18  Воскр. | Неделя 2-я по Пятид. Всех поместных святых, в каждой земле христианской просиявших

Глас 1–й

Божественная Литургия 10.00

Ап. Рим. 2:10-16  Ев. Мф. 4:18-23

bottom of page