top of page

BÖCKER

Trots att den skrevs för nästan 200 år sedan är metropolit Filarets ortodoxa katekes lika aktuell än idag eftersom den omfattar Ortodoxins viktigaste doktriner som i sin helhet förblir oförändrade. I enlighet med forna tiders läroböcker exponeras katekesens innehåll genom över 600 frågor som har varsitt korta och tydliga svar. Vissa frågor är enkla och innehåller en del av svaret i sig. Andra betraktar djupa och svåra dogmatiska ämnen. Meningen är att läsaren sedan vidare ska vända sig till andra, mer specialiserade källor. Då ser vi fördelen just med detta format: ofta är en rätt fråga lika värdefull som ett bra svar.

I Den kungliga vägen erbjuder Nikodemus Ungh i koncis och tilltalande form de viktigaste pusselbitarna för att förstå den ortodoxt kristna tron. Mer än en samling doktriner är det en hel världsuppfattning som introduceras: från människans plats i skapelsen till Inkarnationens mysterium och kyrkans roll i frälsningsordningen. Alla intresserade får en god grundlig överblick, men även den välinsatta läsaren kan finna mycket värde av Nikodemus utläggning av lockelserna som kan leda en till att svaja åt ena eller andra hållet i tron, ifrån den raka, kungliga vägen. 


Vidare betraktas ortodoxa kyrkan i förhållande till andra kristna och icke-kristna världssyner – en givande genomgång för den som vill begripa vad som särskiljer just ortodoxin, men även för den som försöker orientera sig bland de idéer och andligheter som till olika grad präglar det moderna samhället.
Till slut finner vi även en sammanställning av svenska och nordiska ortodoxa helgon – en påminnelse om att hela Sverige en gång också tillhört den enade Ortodoxa kyrkan.

bottom of page