top of page

 

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE

I KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKAN

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

 

maj - september 2024

 

19 Söndag    

Myrrhabärerskornas söndag
Ton 2        

Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Apg. 6:1-7     

Ev. Mark. 15:43 – 16:8

22 Onsdag    

Överförande av helige Nikolaos reliker
Gudomlig liturgi ............10.00
Аp. Apg. 9:19-31; Hebr. 18:17-21            

Eв. Joh. 15:17 – 16:2; Luk. 6:17-23

 


26 Söndag       

Den lame mannens söndag
Ton 3       

Gudomlig liturgi.............10.00
Ap. Apg. 9:32-42;  Hebr. 13:17-21    

Ev. Joh. 5:1-15; Luk.6:17-23
Det årliga Församlingsmötet äger rum efter liturgin. Endast medlemmar får delta

29 Onsdag    

Midpingst
Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Apg. 14:6-18         

Ev. Joh. 7:14-30
Efter liturgin förrättas den lilla vattenvigningen
   

 

            
Juni


På söndag den 2 juni är liturgin inställd 

 

9  Söndag    

Den blindfödde mannens söndag    
Ton 5       

Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Apg. 16:16-34    Ev. Joh. 9:1-38

12 Onsdag    

Vigilia............17.30
Vesper:

1. Ис.2:2-3

2. Ис. 67:10-68:1-3 и 7-9; 3. Зах. 14: 4 и 8-11
Ev. Mark. 16:9-20

13  Torsdag    

KRISTI HIMMELSFÄRD
Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Apg.1:1-12     

Ev. Luk. 24:36-53
 


16 Söndag    

De heliga fäderna från Första allmänneliga kyrkomötet (325) 
Ton 6      

Gudomlig liturgi på svenska............10.00        

Ap. Apg. 20:16-18, 28-36    

Ev. Joh. 17:1-13

22 Lördag    

Minnesdag för de avsomnade 
Gudomlig liturgi ............10.00        

Ap. 1 Kor. 15:47-57    

Ev. Joh. 5:24-30.
Efter ambonbönen förrättas allmän panichida (själabön)

 

 

22 Lördag    

Vigilia med Litia............17.30
1. 4:e Mosebok 11:16-17, 24-29;

2. Joel 2:23-32; 3. Hesekiel 36:24-28;        

Ev. Joh. 20:19-23


23 Söndag    

PINGST —DEN HELIGA TREENIGHETENS DAG    
Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Apg. 2:1-11        

Ev. Joh. 7:37-52 – 8:12
Efter Liturgin – Vigilia med knäfallandeböner

Söndagarna den 30 juni och den 7 juli  är gudstjänsten inställd

 

12 Fredag    

Apostlarna Petrus och Paulus
Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Rom. 12:6-14; 2 Kor. 11:21, 12:9    

Ev. Matt. 9:1-8, 15:13-19  

 

 

14 Söndag       

3:e Söndagen efter Pingst 
Ton 2      

Gudomlig liturgi ............10.00
Ap. Rom. 5:1-10    

Ev. Matt. 6:22-33

 

 

21 Söndag       

4:e Söndagen efter Pingst. Guds Moders ikon av Kazan
Ton 3      

Gudomlig liturgi på svenska..............10.00        

Ap. Rom. 6:18-23    

Ev. Matt. 8:5-13

27  Lördag    

Vigilia............17.30

Еv. 5-е, Luk. 24:12-35

28 Söndag       

5:e Söndagen efter Pingst. Hl Vladimir av Kiev
Ton 4      

Gudomlig liturgi ............10.00        

Ap. Rom. 10:1-10    

Ev. Matt. 8:28-9:1

Efter liturgin - minnesstund för F. Matias

Augusti
1 Torsdag    

Hl Serafim av Sarov
Gudomlig liturgi ............10.00    

Ap. Gal.5:22 -6:2     

Ev. Luk. 6:17-23

4 Söndag    

6:e Söndagen efter Pingst. Hl Maria av Magdala  
Ton 5       

Gudomlig liturgi............10.00
Ap. Rom. 12:6:14    Ev. Matt. 8:28-9:1

 


10  Lördag    

Vigilia............17.30

Ev. 7, Joh. 20:1-10

11 Söndag

7:e Söndagen efter Pingst 
Ton 6      

Gudomlig liturgi ............10.00
Ap. Rom. 15:1-7    

Ev. Matt. 9:27-35

BÖRJAN PÅ FASTAN TILL GUDS MODERS AVSOMNANDES HÖGTID


14 Onsdag       

Det heliga Korsets procession
Gudomlig liturgi............10.00
Ap. 1Kor. 1:18-24    

Ev. Joh. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35
Lilla vattenvigningen

18 Söndag       

8:e Söndagen efter Pingst 
Ton 7       

Gudomlig liturgi.............10.00        

Ap. 1 Коr. 1:10-18        

Ev. Matt. 14:14-22

18 Söndag    

Kristi Förklarings förfest
Vigilia med litia............17.30
Läsning.

1.1Mos.24:12-18;

2. 1Mos. 33:11-23, 34:4-6, 8 ;

3. 3Kon.. 19:3-9, 11-13, 15-16
Ev. Luk. 9:28-36
                               


19 Måndag     

KRISTI FÖRKLARING
Gudomlig liturgi.............10.00
Ap. 2 Petr. 1:10-19     

Ev. Mark. 17:1-9
Välsignelse av vindruvor och frukter

25 Söndag  

9:e Söndagen efter Pingst
Ton 8      

Gudomlig liturgi på svenska............10.00        

Ap. 1 Коr. 3:9-17        

Ev. Matt. 14:22-34

27 Tisdag        

Förfest till Guds Moders Insomnande
Vigilia med litia............. 17.30
Läsningar

1. 1Mos. 22:1-18 ;

2. 1Mos. 3:1-8;

3. Ords.. 8:22-30
Ev. Luk. 1:39-49, 56


            
28 Onsdag      

GUDS MODERS INSOMNANDE
Gudomlig liturgi.............10.00
Ap. Filipp.2:5-11     

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

 


September


1 Söndag       

10:e Söndagen efter Pingst
Ton 1       

Gudomlig liturgi............10.00
Ap. 1 Коr. 4:9-16    

Ev. Matt. 17:14-23

bottom of page