top of page

 

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE

I KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKAN

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

januari – maj 2024

 

 

18 Torsdag

Aftonen före Kristi dop De kungliga tidebönerna .................................9.00

1:a timmen: 2. Mos. 35:1-10 ; Apg. 13:25-32 ; Маtt. 3:1-6

3:e timmen: 2. Mos. 1:16-20; Apg. 19:1-8 ; Mark.1:1-8

6:e timmen  2. Mos. 12:3-6 ;  Rom. 6:3-11 ; Маrk. 1:9-11

9:e timmen: 2. Mos. 49:8-15; Tit. 2:11-14 och 3:4-7; Luk. 3:1-18

 

Vigilia och Basileosliturgi...............................……………..………........................11.00

Kvällsgtj:

1. 1 Mos. 1:1-13 ;

2. 2 Mos. 14:15-18, 21-23, 27-29 ;

3. 2 Mos. 15:22-27, 16:1 ;

4. Josua 3:7-8, 15-17 ;

5. 2 Kon. 2:6-14 ;

6. 2. Kon 5:9-14 ;

7. 2 Mos. 1:16-20 ;

8. 1 Mos. 32:1-10 ;

9. 2Mos. 2:5-10 ;

10. Dom. 6:36-40 ;

11. 1 Kon. 18:30-39 ;

12. 2 Kon.2:19-22 ;

13. 2 Mos. 49:8-15

Ev. Luk. 3:1-18

Efter aftongudstjänsten – Stora vattenvigningen

Stora kompletorium med litia och morgongudstjänst ...........................17.30

 

19 Fredag

THEOFANI - KRISTI DOP

Gudomlig liturgi (Chrysostomosliturgi).....................................…………........10.00 Ap. Tit.2:11-14, 3:4-7,  Ev. Matt. 3:13-17.

Efter ambonbönen – Stora vattenvigningen

 

21 Söndag  

Söndagen efter Teofani

Ton 8

Gudomlig liturgi på svenska..................................................10.00

Ap. Efes.. 4:7-13      

Ev. Matt. 4:12-17

 

27 Lördag

Vigilia.....................................................................17.30

Ev. 1, Matt. 28:16-20

 

28 Söndag

Söndag 34:e efter Pingst Преп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника

Ton 1

Gudomlig liturgi ...................................................10.00

Ap. Kol. 3:12-16

Ev. Luk. 18:35-43

Efter liturgin – panihida för HH biskop Stefan (Timchenko), vår församlings kyrkoherde 1936-1979 (+ 29 jan. 1979)

 

Februari

Den 3 och 4 februari äger rum seminariet ”Det Heliga dygnet”

3  Lördag

Vigilia på svenska Ev. 11, Joh. 21:15-25.........................................................17.30

 

4 Söndag

De Ryska nya martyrernas synax

Ton 2

Gudomlig liturgi på svenska..........................................................................10.00

Ap. 1Tim.. 1:15-17

Ev. Luk. 19:1-10 (Om Sackeus)

 

10 Lördag

Kyrkan är öppen för bön och bikt………………………...….…………..……17.30 – 18.30

 

11 Söndag

Söndag 36:e efter Pingst

Ton 3

Gudomlig liturgi .............................................................10.00

Ap. 2 Кор. 6:16-7:1

Ev. Matt. 15:21-28

 

14 Onsdag    

Förfest av Kristi införande i Templet

Vigilia med litia...........................................................17.30

Kvällsgtj:

1. 2 Mos. 12:51-13:3, 11-12, 14-16; 22:29;

3 Mos 12:2-4, 6-8;

4  Mos. 8:14-18 ;

2. 2  Mos. 6:1-12 ;

3. 2 Mos. 19:1-5, 12, 16, 19-21

Еv. Luk. 2:25-32

 

15 Torsdag

KRISTI INFÖRANDE I TEMPLET

Gudomlig liturgi ..................................................................10.00

Ap. Hebr. 7:7-17.

Ev. Luk. 2:22-40

 

 

18 Söndag

Söndag 37:e efter Pingst, о Закхее

Ton 4

Gudomlig liturgi ............................................................10.00

Ap. 1Тим. 4:9-15

Ev. Luk. 19:1-10

 

24 Lördag Vigilia, Ev. 5, Luk. 24:12-35.....................................................................17.30

 

 

25 Söndag

Söndag о мытаре и фарисее (сплошная)

Ton 5

Gudomlig liturgi ..............................................................10.00

Ap. 2Tim. 3:10-15 Ev. Luk. 18:10-14

 

 

MARS

2 Lördag

Kyrkan är öppen för bön och bikt……………….…………..……17.30 – 18.30

3 Söndag

Söndag den förlorade sonen

Ton 6

Gudomlig liturgi ......................................................10.00

Ap. Hebr.13:7-16

Ev. Matt. 5:14-19

 

9 Lördag   

Minnesdag för de avsomnade

Gudomlig liturgi ......................................................10.00

Ap. 1Фесс. 4:13-17

Ev. Joh. 5:24-30

Efter ambonbönen – allmän panichida

 

10 Söndag

Den yttersta domen (“Köttsöndagen”)

Ton 7        

Gudomlig liturgi på svenska....................................10.00

Ap. 1 Kor. 8:8-9:2

Ev.  Matt. 25:31-46

Denna dag äter de troende kött för sista gången före Stora Fastan

 

17 Söndag

Förlåtelsens  söndag – åminnelse av Adams fall (“Ostsöndagen”)

Ton 8

Gudomlig liturgi ...............................................10.00

Ap. Rom. 13:11-14:4 Ev. Matt. 6:14-21

Efter liturgin förrättas kvällsgudstjänst vid vars slut vi ber varandra om förlåtelse

 

 

 

+STORA FASTAN+

18  Måndag

Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon………............……............17.30

 

19 Tisdag

Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon………..........…………........17.30

20 Onsdag

Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon………..........…………........17.30

21 Torsdag

Stora kompletorium med Andreas av Kretas kanon………..........…………........17.30

22 Fredag

De Hi 40 Martyrerna i Sebastia

De förutinvigda gåvornas liturgi….........……………………..…9.00

23 Lördag

Åminnelse av hl. Stormartyren Theodor Tyron

Gudomlig liturgi (i Stockholm).................................................10.00

Ap. Hebr. 1:1-12 och 2Tim. 2:1-10

Ev. Mark. 2:23-3:5 och Joh. 15:17-16:2.

Efter liturgin välsignas kokt vete med honung (kolivo)

 

24   Söndag  

1:a Söndagen i Stora Fastan – Ortodoxins  Seger

Ton 1   Basileosliturgi..............................................................10.00

Ap. Hebr. 11:24-26, 32-40, 12:2

Ev. Joh. 1:43-51.

 

27 Onsdag

De förutinvigda gåvornas liturgi…......……………………..…9.00

 

31 Söndag  

2:a söndagen i Stora Fastan – hl. Gregorios Palamas

Ton 2   Basileosliturgi................................................10.00

Ap. Hebr. 1:10-2:3 и Hebr. 7:26 – 8:2.

Ev. Mark. 2:1-12 и Joh. 10:9-16

 

 

April

3 Onsdag

De förutinvigda gåvornas liturgi…………………..…9.00

 

6 Lördag

Gudaföderskans bebådelses förfest

Всенощная...........................................................17.30

Ev. Luk. 1:39-49,56

На веч. – Быт. 28, 10-17; Иез. 43, 27-44 1-4; Притч. 9, 1-11

 

7 Söndag

3:e söndagen– Korshyllandet. Gudaföderskans bebådelse

Ton 3  Basileosliturgi........................................................10.00

Ap. Hebr. 4:14-5:6

Ev. Mark.8:34 - 9:1

Ap. Hebr.. 2:11-18

Ev. Luk. 1:24-38

 

10 Onsdag

De förutinvigda gåvornas liturgi...........………………..…9.00

 

14 Söndag

4:e söndagen i Stora Fastan – Hl. Johannes Klimakos

Ton 4 

Basileosliturgi på svenska..............................................10.00

Ap. Hebr. 6:13-20

Ev. Mark.9:17-31

 

18 Torsdag

Morgongudstjänst med  Andreas av Kretas kanon ………..…....17.30

 

21 Söndag

5:e söndagen i  Stora Fastan – Hl. Maria av Egypten

Ton 5  

Gudomlig liturgi (Basileosliturgi).................................................10.00

Ap. Hebr. 9:11-14 och Gal. 3:23-29

Ev. Mark.10:32-45 och Luk. 7:36-50

24 Onsdag

De förutinvigda gåvornas liturgi...............……………………..…9.00

 

27 Lördag

Lazarus uppväckande

Gudomlig liturgi ..............................................................10.00

Ap. Hebr. 12:28 – 13:8.

Ev. Joh. 11:1-45.

 

27 Lördag

Vigilia med välsignelse av videkvistar.....................................17.30

Ev.   Matt. 21:1-11, 15-17.

 

 

28 Söndag

HERRENS INTÅG I JERUSALEM

Gudomlig liturgi ..................................................................10.00

Ap. Fil. 4:4-9.

Ev. Joh. 12:1-18.

 

+STILLA VECKAN+

29 Måndag

Stora Måndagen: Morgongudstjänst ”Brudgummen”.................................17.30

 

30 Tisdag

Stora Tisdagen: Morgongudstjänst ”Brudgummen”...................................17.30

 

 

 

Maj

1 Onsdag

Stora Onsdagen

Oljesmörjelsens sakrament.......................................................................17.30

 

2 Torsdag

Stora Torsdagen - till minne av den heliga Nattvardens instiftande

Kvällsgudstjänst med Basilios den Stores liturgi............................................10.00

Ap. 1 Kor. 11:23-32;

Ev. Matt. 26:1-20,

Joh. 13:3-17,

Matt. 26:21-39,

Luk. 22:43-45,

Matt. 26:40-27:2.

MORGONGUDSTJÄNST MED LÄSNING AV DE

12 EVANGELIERNA OM KRISTI LIDANDE......................................................17.30

1. Joh. 13:31-18:1;

2. Joh. 18:1-28;

3. Matt. 26:57-75;

4. Joh. 18:28-19:16;

5. Matt. 27:3-32;

6. Mark. 15:16-32;

7. Matt. 27:33-54;

8. Luk. 23:32-49;

9. Joh. 19:25-37;

10. Mark. 15:43-47;

11. Joh. 19:38-42;

12. Matt. 27:62-66.

 

3 Fredag

Stora Fredagen:

Kungliga Timbönerna..................................................11.00

              

Kvällsgudstjänst med utbärande av PLASTJANITSAN..................................14.00

Ap. 1 Kor. 1:18-2:2;

Ev. Matt. 27:1-38,

Luk. 23:39-43,

Matt. 27:39-54,

Joh. 19:31-57,

Matt. 27:55-61.

Morgongudstjänst med Frälsarens Begravning............................................17.30

Ap. 1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14;

Ev. Matt. 27:62-66

 

4 STORA LÖRDAGEN

PÅSKAFTONENENS KVÄLLSGUDSTJÄNST

med Basileos den Stores liturgi...................................................................10.00

Gammaltestamentliga läsningar:

1. 1 Moseb. 1:1-13;

2. Jes. 60:1-16;

3. 2 Moseb.12:1-11;

4. Jona 1:1-16, 2:1-11, 3:1-10, 4:1-11;

5. Josua 5:10-15;

6. 2 Moseb. 13:20-15:19;

7. Sefanja 3:8-15;

8. 1 Kungaboken 17:8-24;

9. Jesaja 61:10-62:5;

10. 1 Moseb. 22:1-18;

11. Jesaja 61:1-9;

12. 2 Kungaboken 4:8-37;

13. Jesaja 63:11-64:5;

14. Jeremia 31:31-34;

15. Daniel 3:1-23 + tillägg till Daniel Den brinnande ugnen.

Ap. Rom. 6:3-11;

Ev. Matt. 28:1-20

 

Läsningen av Apostlagärningarna börjar................................................... 21.00

 

PÅSKENS MIDNATTSGUDSTJÄNST..............................................................23.30

PÅSKENS MORGONGUDSTJÄNST OCH

PÅSKDAGENS GUDOMLIGA LITURGI...........................................................24.00

5 Söndag

KRISTI UPPSTÅNDELSE  

Påskdagens kvällsgudstjänst............................................15.00

Ev. Joh. 20:19-25

 

8 Onsdag

Ljusa Onsdagen

Påskens morgongudstjänst, timböner och Gudomliga liturgi........................10.00

Аp. Apg. 2:22-36

Ev. Joh. 1:35-51

 

11 Lördag

Vigilia. ..................................................................................17.30

Ev.   Matt. 28:16-20

 

12 Söndag  

Tomassöndagen

Gudomlig liturgi …………………….….………10.00

Ap. Apg. 5:12-20 

Ev. Joh. 20:19-31

 

Kl. 14.00 samlas vi för en minnesstund vid ärkeprästen Peter Rumjantsevs och F. Matias gravar på Solna kyrkogård. Därefter besöks de ortodoxa gravarna på Solna kyrkogård och Norra begravningsplatsen.

 

 

14 Tisdag

Rádonitsa — minnesdag för de avsomnade

Kl. 14.00 förrättas panichida på de ortodoxa kvarteren 18 och 54 på Skogskyrkogården.

bottom of page