top of page

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE

I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

Maj-Juni 2023

MAJ

21  Söndag 

Den blindfödde mannens söndag    

Ton 5  

Gudomlig liturgi ....10.00

Ap. Apg. 16:16-34      

Ev. Joh. 9:1-38

 

Det årliga Församlingsmötet äger rum efter liturgin.

Endast medlemmar får delta

 

24 Onsdag      

Vigilia ....17.30

Vesper:

1. Jes.2:2-3

2. Jes. 67:10-68:1-3 и 7-9;

3. Zach. 14: 4 и 8-11

Ev. Mark. 16:9-20

 

 

25  Torsdag

KRISTI HIMMELSFÄRD

Gudomlig liturgi ....10.00

Ap. Apg.1:1-12             

Ev. Luk. 24:36-53

 

28 Söndag

De heliga fäderna från Första allmänneliga kyrkomötet (325)

Ton 6 

Gudomlig liturgi ....10.00

Ap. Apg. 20:16-18, 28-36      

Ev. Joh. 17:1-13

JUNI

3 Lördag

Minnesdag för de avsomnade

Gudomlig liturgi (i Stockholm).... 10.00

Ap. 1 Kor. 15:47-57    

Ev. Joh. 5:24-30.

Efter ambonbönen förrättas allmän panichida (själabön)

 

3 Lördag         

Vigilia med Litia 17.30

1. 4:e Mosebok 11:16-17, 24-29;

2. Joel 2:23-32; 3. Hesekiel 36:24-28;        

Ev. Joh. 20:19-23

 

 

4 Söndag

PINGST —DEN HELIGA TREENIGHETENS DAG      

               Gudomlig liturgi ....10.00

Ap. Apg. 2:1-11   

Ev. Joh. 7:37-52 – 8:12

Efter Liturgin – Vigilia med knäfallandeböner

 

 

11 Söndag

Alla helgons söndag

Ton 8             

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Hebr. 11:33 – 12:2        

Ev. Matt. 10:32-33, 37-38, 19:27-30

 

Härefter börjar Peter-Paulfastan

 

17 Lördag      

Vigilia....17.30

Ev. 2-е, Mark. 16:1-8 

 

18  Söndag

Söndag 2:e efter Pingst. Alla lokala helgons minnesdag

Ton 1   

Gudomlig liturgi 10.00

Ap. Rom. 2:10-16

Ev. Matt.4:18-23

bottom of page