top of page

 

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE

I KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKAN

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

oktober 2023 – januari 2024

 

OKTOBER

14 LÖRDAG

GUDS MODERS BESKYDD

Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Hebr. 9:1-7

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

 

15 SÖNDAG  

Söndag 19:e efter Pingst

Ton 2  Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. 2 Kor. 11:31-12:9

Ev. Luk. 8:5-15

21 LÖRDAG
Kyrkan är öppen för bön och bikt………………………...….…..……17.30 – 19.00

22 SÖNDAG

Söndag 20:e efter Pingst

Ton 3  Gudomlig liturgi .....................................................................10.00

Ap. Gal.1:11-19

Ev. Luk. 7:11-16

 

Den 27, 28 och 29 oktober anordnas seminarium med tema: ”Det Sköna i relation till det Sanna och det Goda”. För mer information: http://ortodoxmission.se/

 

28 LÖRDAG

Åminnelse av de döda  (Demetrioslördagen)

Gudomlig liturgi...........................................................................10.00

Ap. 1 Thess. 4:13-17

Ev. Joh. 5:24-30

Efter Liturgin förrättas panichida

 

29 SÖNDAG

Söndag 21:e efter Pingst

Ton 4  Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Gal. 2:16-20

Ev. Luk. 8:5-15

 

NOVEMBER

4 LÖRDAG

Kyrkan är öppen för bön och bikt………………………...….…..……17.30 – 19.00

 

5 SÖNDAG

Söndag 22:e efter Pingst

Ton 5  Gudomlig liturgi.......................................................…………….........10.00

Ap. Gal. 6:11-18

Ev. Luk. 6:19-31

 

 

8 ONSDAG

SM Demetrios av Thessaloniki

Gudomlig liturgi.....................................................................…......10.00

Ap. 2 Tim. 2:1-10

Ev. Joh. 15:17 – 16:2

Söndagen den 12 är gudstjänsten inställd

19 SÖNDAG

Söndag 24:e efter Pingst

Ton 7  Gudomlig liturgi på svenska.........................................................................10.00

Ap. Efes. 2:4-10

Ev. Luk. 8:41-56

 

21 TISDAG

Ärkängeln Mikael

Gudomlig liturgi..............................................................................10.00

§Ap. Hebr. 2:2-10

Ev. Luk. 10:16-21

 

25 LÖRDAG

Vigilia, ........................................................................17.30

Ev. 4-е, Luk. 24:1-12.

 

26 SÖNDAG

Söndag 25:e efter Pingst  Hl Johannes Chrysostomos

Ton 8  Gudomlig liturgi.................................................................................10.00

Ap. Efes. 4:1-6

Ev. Luk. 10:25-37

Julfastan börjar 28/11

DECEMBER

3 SÖNDAG

Söndag 26:e efter Pingst

Förfest till Gudaföderskans införande i Templet

Ton 1 

Gudomlig liturgi................................................................... ……...........10.00

Ap. Efes. 5:8-19 Ev. Luk. 12:16-21

 

Vigilia med litia.........................................................……..........................17.30

Läsningar:

1. 2 Mos. 40:1-5, 9-10, 16, 34-35 ;

2. 1 Kung. 7:51-8: 3-11;

3. Hesek. 43:27, 44:1-4

Ev. Luk. 1:39-49, 56

 

4 MÅNDAG

Guds Moders Införande i Templet

Ton 8  Gudomlig liturgi.........................................................................……………......10.00

Ap. Efes. 4:1-6 Ev. Luk. 12:16-21

Ap. Hebr. 9:1-7   Ev. Luk.10:38-42, 11:27-28

Efter liturgin förrättas panichida för F. Ignatius (Ek) +6/12-2007

 

9 LÖRDAG

Vigilia, ..............................................................................................17.30

Ev. 5-е, Luk. 24:12-35

 

10 SÖNDAG

Söndag 27:e efter Pingst

Ton 2–й Gudomlig liturgi...............................................................................10.00

Ap. Efes. 6:10-17 Ev. Luk. 13:10-17

 

13 ONSDAG

Hl Ap. Andreas den Förskallade

Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. 1 Kor. 4:9-16 Ev. Joh. 1:43-51

17 SÖNDAG

Söndag 28:e efter Pingst. SM Barbara

Ton 3 Gudomlig liturgi på svenska.........................................................10.00

Ap. Kol. 1:12-18 Ev. Luk. 12:12-19

 

19 TISDAG

Hl Nikolaos av Myra i Lykien

Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. Hebr. 13:17-21 Ev. Luk. 6:17-23

 

24 SÖNDAG 

Förfädernas söndag

Ton 4  Gudomlig liturgi.............................................................................10.00

Ap. Kol. 3:4-11 Ev. Luk. 14:16-24

 

31 SÖNDAG    

Söndag 30:e efter Pingst och före Kristi Födelse

Ton 5 Gudomlig liturgi...................................................................................10.00

Ap. Hebr. 11:9-10, 17-23, 32-40       Ev. Matt. 1:1-25 Nyårsbön

JANUARI 2024

5 FREDAG

Kungliga tidebönerna.....................................................................................9.00

1 Timmen:

Mika 5:1-3, Ap. Hebr. 1:1-12,

Ev. Matt. 1:18-25;

3 Timmen:

Baruk 3:36-4:4, Ap. Gal. 3:23-29,

Ev. Luk. 2:1-20;

6 Timmen: Jesaja 7:10-16, 8:1-4 och 9-10, Ap. Hebr. 1:10-2:3,

Ev. Matt. 2:1-12;

9 Timmen: Jesaja 9:5-6, Ap. Hebr. 2:11-18,

Ev. Matt. 2:13-23

 

6 LÖRDAG

Stora sena aftongudstjänsten med litia, …………………………..17.30

Ev. Matt. 1:18-25

7 SÖNDAG

KRISTI FÖDELSE

Basileosliturgi................................... ..........................................................10.00

Ap. Gal. 4:4-7

Ev. Matt. 2:1-12

 

11 TORSDAG

De 14000 barn som mördades av Herodes

Gudomlig liturgi.............................................................................................10.00

Ap. 2Kor. 5:15-21

Ev. Matt. 2:13-23

 

14 SÖNDAG

Söndagen efter Kristi Födelse och före Teofanin. Herrens omskärelse

Ton 7 Gudomlig liturgi......................................................................10.00

Ap. 2 Tim. 4:5-8

Ev. Mark. 1:1-8

 

18 Onsdag

Aftonen före Kristi dop

De kungliga tidebönerna .....................................................................9.00

1:a timmen: 2. Mos. 35:1-10 ; Apg. 13:25-32 ; Маtt. 3:1-6

3:e timmen: 2. Mos. 1:16-20; Apg. 19:1-8 ; Mark.1:1-8

6:e timmen  2. Mos. 12:3-6 ;  Rom. 6:3-11 ; Маrk. 1:9-11

9:e timmen: 2. Mos. 49:8-15; Tit. 2:11-14 och 3:4-7; Luk. 3:1-18

 

Vigilia och Basileosliturgi.........................………........................11.00

Kvällsgtj:

1. 1 Mos. 1:1-13 ;

2. 2 Mos. 14:15-18, 21-23, 27-29 ;

3. 2 Mos. 15:22-27, 16:1 ;

4. Josua 3:7-8, 15-17 ;

5. 2 Kon. 2:6-14 ;

6. 2. Kon 5:9-14 ;

7. 2 Mos. 1:16-20 ;

8. 1 Mos. 32:1-10 ;

9. 2Mos. 2:5-10 ;

10. Dom. 6:36-40 ;

11. 1 Kon. 18:30-39 ;

12. 2 Kon.2:19-22 ;

13. 2 Mos. 49:8-15

Ev. Luk. 3:1-18

Efter aftongudstjänsten – Stora vattenvigningen

Stora kompletorium med litia och morgongudstjänst ...............................17.30

 

19 Torsdag

THEOFANI - KRISTI DOP

Gudomlig liturgi (Chrysostomosliturgi).....................................…………........10.00 Ap. Tit.2:11-14, 3:4-7, 

Ev. Matt. 3:13-17.

Efter ambonbönen – Stora vattenvigningen

bottom of page