top of page

 

 

 

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE

I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka

Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

JUNI - OKTOBER 2023

 

JUNI

18  Söndag  

Söndag 2:e efter Pingst. Alla lokala helgons minnesdag

Ton 1   

Gudomlig liturgi...............10.00

Ap. Rom. 2:10-16

Ev. Matt.4:18-23

 

24  Lördag

Vigilia.............17.30

Ev. 3-е, Mark. 16:9-20

 

25 Söndag  

Söndag 3:e efter Pingst

Ton 2   

Gudomlig liturgi på svenska..............10.00

Ap. Rom. 5:1-10

Ev. Matt.6:22-33

Panichida för F. Matias

 

 

JULI

2 Söndag  

4:e Söndagen efter Pingst. Hl Ap Judas, Herrens broder. Hl Johannes av Shanghai

Ton 3  

Gudomlig liturgi...............10.00

Ap. Rom. 6:18-23

Ev. Matt. 8:5:13

 

6 Torsdag

Guds Moders ikon av Vladimir

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. Fil. 2:5-11 

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

 

9 Söndag  

5:e Söndagen efter Pingst. Guds Moders ikon av Tichvina

Ton 4

Gudomlig liturgi.............10.00

Ap. Rom.10:1-10

Ev. Matt. 8:28-9:1

 

12 Onsdag

Apostlarna Petrus och Paulus

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. Rom. 12:6-14; 2 Kor. 11:21, 12:9

Ev. Matt. 9:1-8, 15:13-19

 

16 Söndag

6:e Söndagen efter Pingst.

Ton 5

Gudomlig liturgi på svenska..............10.00

Ap. Rom.12:6:14

Ev. Matt. 9:1-8

 

 

Söndag den 23 och 30 juli är gudstjänsten inställd p.g.a. Stiftsmöte

 

 

 

AUGUSTI

6 Söndag  

9:e Söndagen efter Pingst

Ton 8

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. 1 Kor. 3:9-17

Ev. Matt. 14:22-34

 

Söndag den 13 augusti är gudstjänsten inställdp.g.a. semester

 

18 Fredag

Kristi Förklarings förfest

Vigilia med litia...............17.30

Läsning.

1.1Mos.24:12-18;

2. 1Mos. 33:11-23, 34:4-6, 8 ;

3. 3Kon.. 19:3-9, 11-13, 15-16

Ev. Luk. 9:28-36

       

                       

19 Lördag 

KRISTI FÖRKLARING

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. 2 Petr. 1:10-19 

Ev. Mark. 17:1-9

Välsignelse av vindruvor och frukter

 

20 Söndag  

11:e Söndagen efter Pingst

Ton 2   

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. 1 Kor. 9:2-12

Ev. Matt. 18:23-35

 

27 Söndag  

12:e Söndagen efter Pingst

Ton 3

Gudomlig liturgi på svenska..............10.00

Ap. 1 Kor. 15:1-11

Ev. Matt. 19:16-26

 

27 Söndag

Förfest till Guds Moders Insomnande

Vigilia med litia..............17.30

Läsningar

1. 1Mos. 22:1-18 ;

2. 1Mos. 3:1-8;

3. Ords.. 8:22-30

Ev. Luk. 1:39-49, 56

 

28 Måndag

GUDS MODERS INSOMNANDE

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. Filipp.2:5-11 

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

 

SEPTEMBER

3 Söndag  

13:e Söndagen efter Pingst

Ton 4  

Gudomlig liturgi.............10.00

Ap. 1 Кор. 16:13-24

Ev. Мф. 21:33-42

 

 

9 Lördag

Vigilia på svenska,

Еv. 2-е, Mark. 16:1-8..............17.30

Seminarium «Det Heliga dygnet»

 

10 Söndag  

14:e Söndagen efter Pingst.

Ton 5  

Gudomlig liturgi på svenska.............10.00

Ap. 2 Kor. 1:21 – 2:4

Ev. Matt. 22:1-14

Seminarium «Det Heliga dygnet»

 

14 Torsdag  

Kyrkoåret börjar. Hl Simeon Styliten

Gudomlig liturgi.............10.00

Ap. 1Tim. 2:1-7

Ev. Luk. 4:16-22

 

17 Söndag  

15:e Söndagen efter Pingst

Ton 6  

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. 2 Kor. 4:6-15

Ev. Matt. 22:35-46

 

 

20 Onsdag

Förfest till Guds Moders födelse

Vigilia med litia.............17.30

Läsningar:

1. 1Mos. 28:10-17 ;

2. Hes.43:27 – 44:4 ;

3. Ords. 9:1-11

Ev. Luk. 1:39-49, 56

 

21 Torsdag 

GUDS MODERS FÖDELSE

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. Filipp. 2:5-11 

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

 

24 Söndag  

Söndag 16:e efter Pingst. Hl Siluan av Athos

Ton 7 

Gudomlig Liturgi .............10.00

Ap. 2 Kor. 6:1-10

Ev. Luk. 5:1-11

 

26 Tisdag

Vigilia med litia..............17.30

Läsningar:

1. 2 Mos.15:22-27, 16:1 ;

2. Ordspr. 3:11-18 ;

3. Hes. 60:11-16

Ev. Joh. 12:28-36

 

27 Onsdag

DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE

Gudomlig liturgi.............10.00

Ap. 1Kor. 1:18-24 

Ev. Joh. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35

 

OKTOBER

1 Söndag  

Söndag 17:e efter Pingst

Ton 8 

Gudomlig Liturgi ..............10.00

Ap. 2Kor. 6:16-7:1

Еv. Matt. 15:21-28

 

8 Söndag  

Söndag 18:e efter Pingst  Hl Sergius av Radonezj

Ton 1 

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. 2 Kor. 9:6-11

Еv. Luk. 7:11-16

13 Fredag

Vigilia med litia.............17.30

Läsningar:

1. 1Mos. 28:10-17 ;

2. Hes.43:27, 44:1-4 ;

3. Ords. 9:1-11

Ev. Luk. 1:39-49, 56

    

14 Lördag 

GUDS MODERS BESKYDD

Gudomlig liturgi..............10.00

Ap. Hebr. 9:1-7

Ev. Luk. 10:38-42, 11:27-28

15 Söndag  

Söndag 19:e efter Pingst

Ton 2 

Gudomlig liturgi.............10.00

Ap. 2 Kor. 11:31-12:9

Ev. Luk. 8:5-15

bottom of page